در حاشیه اولین مناظره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری روزنامه قانون این کارتون را منتشر کرد.