حمید ظهرابی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به اقداماتی که به منظور حفاظت بهتر و ارتقای زیستی مناطق چهارگانه حفاظت شده استان  انجام شده است، اظهار داشت: در این راستا عملیاتی ساختن اولین طرح مطالعه و اجرای سامانه سطوح بارانگیر در پارک ملی کلاه قاضی در راستای استحصال آب باران به میزان ۲۰۰ متر مکعب در سطح کشور از جمله اقدامات مهم اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوده است.

وی افزود: همچنین اجرای نخستین بنچ مارک گذاری و تحدید حدود مرز در پارک ملی کلاه قاضی، زنده گیری و رهاسازی وحوش و مداوای حیات وحش آسیب دیده، کنترل بیماری در حیات وحش مناطق چهارگانه از قبیل جداسازی آبشخورها، ضد عفونی آبشخورها، سم پاشی آغلهای متروکه برای مقابله با کنه، توزیع علوفه و آبرسانی از دیگر فعالیت های مهم در بخش محیط زیست طبیعی عنوان کردبوده  است.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان با بیان اینکه اواخر اسفندماه سال گذشته ارتقای دو منطقه حفاظت شده استان را شاهد بودیم، ابراز داشت: در این راستا منطقه شکار ممنوع یخاب به پناهگاه حیات وحش و منطقه حیات وحش موته به پارک ملی ارتقا یافت.

وی ادامه داد: آن موضوع قابل توجه است که یگان حفاظت محیط زیست استان اصفهان به شکل شبانه روزی از مناطق چهارگانه اصفهان حفاظت و با متخلفان برخورد جدی مطابق قانون انجام می شود.

ظهرابی به بخش دیگری از اقدامات محیط زیست طبیعی به شکل مشارکتی اشاره و تاکید کرد: استفاده از مشارکت جوامع محلی و سازمان های مردم نهاد زیست محیطی در سرشماری وحوش مناطق، انجام مقدمات جلب مشارکت بخش خصوصی در مورد گردشگری پناهگاه حیات وحش قمیشلو و جلب گردشگر در پناهگاه حیات وحش موته از جمله این اقدامات بوده است.