به گزارش خبرگزاری ایمنا به نقل از سایت فدراسیون تیراندازی با کمان، هفته نخست لیگ برتر تیراندازی با کمان خارج از سالن در دو بخش زنان و مردان ۱۵۵ اردیبهشت ماه در سایت تیراندازی با کمان مجموعه ورزشی آزادی تهران به میزبانی تیم آرمان برگزار می‌شود.
برنامه هفته اول لیگ برتر در بخش‌های مختلف به شرح زیر است:
* ریکرو آقایان:
دور اول:
میعاد بروجن - استراحت
هیأت کرمان - هیأت کیش
آرمان - نفت امیدیه
پتروکیمیاگرراد - هیأت یزد
ناجا - استقلال جنید

دور دوم:
میعاد بروجن - هیأت کیش
نفت امیدیه - استراحت
هیأت کرمان - هیأت یزد
آرمان - استقلال جنید
پتروکیمیاگرراد - ناجا

* ریکرو بانوان:

دور اول:
پاس طلایی - هیأت کیش
میثاق مهر - استقلال جنید
پتروکیمیاگرراد- آرمان
هیأت یزد - هیأت کرمان

دور دوم:
پاس طلایی - استقلال جنید
هیأت کیش - آرمان
میثاق مهر - هیأت کرمان
پتروکیمیاگرراد - هیأت یزد

* کامپوند مردان:
دور اول:
هیأت یزد - استقلال جنید
هیأت استان مرکزی - هیأت کرمان
نفت امیدیه - ناجا
آبشار اصفهان - هیأت گیلان
پتروکیمیاگرراد - پاس طلایی

دور دوم:
هیأت یزد - هیأت کرمان
استقلال جنید - ناجا
هیأت استان مرکزی - هیأت گیلان
نفت امیدیه - پاس طلایی
آبشار اصفهان - پتروکیمیاگرراد
 

* کامپوند بانوان:
دور اول:
استقلال جنید - استراحت
ذوب‌آهن - هیأت یزد
هیأت شهرستان اصفهان - مس کرمان
پتروکیمیاگرراد - بیمه ما

دور دوم:
استقلال جنید - هیأت یزد
مس کرمان - استراحت
ذوب آهن - بیمه ما
هیأت شهرستان اصفهان - پتروکیمیاگرراد