اصفهان امروز: نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی اعتقاد دارد با حضور خانواده‌ها در استادیوم‌ها، فرهنگ اسلامی ایرانی جامعه خود را به جهانیان اثبات خواهیم کرد. زهرا سعیدی از نمایندگان بانوی حاضر در مجلس شورای اسلامی گفت: حضور خانواده‌ها در استادیوم‌ها خواست بانوان است اما آنچه اهمیت دارد ایجاد یک شرایط مناسب و منطبق بافرهنگ ایرانی و اسلامی است. وی افزود: آنچه مسلم است خواست جامعه بانوان به‌منظور حضور در استادیوم‌ها در برهه‌های مختلف موردبحث بوده، هرچند که نمی‌توان از برخی چالش‌ها به‌سادگی گذشت اما نمی‌توان واقعیت توجه به این خواست و مطالبه را نادیده گرفت؛ بنابراین ضرورت دارد حال که وزیر ورزش و جوانان از هماهنگی و تعامل برای حل این موضوع مهم نوید داده‌اند، فرایند منطقی و عادلانه برای حضور ارزشمند خانواده‌ها در استادیوم‌ها فراهم کرد. نماینده مردم مبارکه تصریح کرد: در همین راستا شایسته است که شرایط و ساختار حضور بانوان در استادیوم‌ها فراهم آید که طبیعی است برای تحقق آن باید ورودی‌ها و امکانات مناسب و درخورشان خانواده‌ها را در ورزشگاه‌ها به وجود آورد. سعیدی تأکید کرد: اکنون‌که عزم جدی در وزارت ورزش و جوانان به وجود آمده، بهتر است از زمان به بهترین شکل ممکن استفاده کرد و همه ابعاد حضور خانواده‌ها در استادیوم‌ها را در جلسات کارشناسی و تخصصی بررسی کرد تا به یک‌فصل مشترک برای حضور فرهنگی خانواده‌ها در استادیوم‌ها دست‌یافت. نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی باید تمام جنبه‌های حضور شایسته خانواده‌ها در ورزشگاه‌ها را در جلسات تخصصی و فرهنگی بررسی و به اجماع کلی در دستگاه‌های ذی‌ربط دست‌یابیم تا برای اجرا به مشکلی برخورد نکنیم. پیگیری حضور خانواده‌ها در ورزشگاه‌ها اقدام شایسته‌ای است که آغازشده و باید با دقت ادامه پیدا کند تا در مراحل اجرا به مشکلی برخورد نکنیم و شرایط برای نهادینه شدن به وجود آید. سعیدی در پایان گفت: اکنون‌که بانوان ورزشکار در رویدادهای مختلف با درخشش خود شایستگی و عزت بانوی ایرانی را اثبات کرده‌اند حضور خانواده‌ها هم می‌تواند یک اتفاق مهم باشد که امیدوارم به این مهم دست پیدا کنیم. با حضور خانواده‌ها در استادیوم‌ها، فرهنگ اسلامی ایرانی جامعه خود را به جهانیان اثبات خواهیم کرد و به همین دلیل امیدوارم با محوریت وزارت ورزش و جوانان موضوع حضور خانواده‌ها در استادیوم‌ها با ایجاد یک ساختار مناسب و منطبق بافرهنگ اسلامی و ایرانی ما تحقق یابد.