مرتضی آرسته امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اصفهان در خصوص تخلفات انتخاباتی نامزدها در روز رأی‌گیری اظهار داشت: مطمئناً تخلفاتی صورت گرفته اما آمار دقیق از تخلفات در دست نیست که در چه شعبی تخلف و چه تخلفاتی صورت گرفته است.

وی در پاسخ به این سؤال که در خارج از تعدادی شعب اصفهان عناصری از ستاد خاص، تبلیغات نامزدی خاص را توزیع کردند که با کمک عوامل انتظامی جلوی این کار گرفته شد، افزود: همه ناظران در شعب اخذ رأی حاضر هستند که صورت تخلفات را به دست ما برسانند؛ تخلفات انتخاباتی صورت جلسه شده و در اختیار ما گذاشته می‌شود تا به آن‌ها رسیدگی شود.

عضو هیأت نظارت بر انتخابات استان اصفهان با بیان اینکه تاکنون روند برگزاری انتخابات عادی بوده است، گفت: رعایت نظم و ترتیب و همراه داشتن مدارک مورد نیاز برای رأی‌گیری را به مردم توصیه می‌کنم.