ترانه علیدوستی و بهاره هدایت در صف رای گیری دانشگاه امیرکبیر.