بهنوش طباطبایى، بازیگر سینما و تلویزیون کشورمان که در حال حاضر در ایران نیست، در جمهورى چک راى خود را در صندوق انداخت.