رضا عطاران بازیگر و کارگردان سینما با حضور در حوزه انتخاباتی رای خود را به صندوق انداخت.