به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا عقدایی بعد از ظهر جمعه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه سه میلیون و ۴۸۹ هزار نفر از مردم استان اصفهان برای انتخابات ۲۹ اردیبهشت ماه واجد شرایط رای دادن هستند، اظهار داشت: این در حالی است که با گذشت حدود ۹ ساعت از آغاز زمان برگزاری انتخابات یک میلیون و ۵۶۰ هزار نفر در سطح استان اصفهان در این انتخابات مشارکت داشته اند.

وی افزود: به صورت درصدی نیز می توان گفت تاکنون ۴۴ درصد از مردم استان اصفهان در این انتخابات شرکت کرده اند.

رئیس ستادانتخابات استان اصفهان تصریح کرد: زمان رای گیری بر اساس دستور وزارت کشور تا ساعت ۲۰ تمدید شده است