به گزارش تسنیم، اصفهانی‌ها امروز علاوه بر شرکت در انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهرو روستا، در انتخابات میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی هم با 33 نامزد تایید صلاحیت شده برای به‌دست آوردن یک کرسی، شرکت می‌کنند.

انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا در 10 شهر به صورت تمام الکترونیک شد که کار شمارش آرا با اعلام پایان زمان رای گیری آغاز شد.

امروز در 50 بخش، 107 شهر، هزار و 349 روستا و 131 دهستان استان اصفهان انتخابات برگزار شد.

 جمعیت استان اصفهان 5 میلیون و 120 هزار و 850 نفر است که از این تعداد 2 میلیون و 599 هزار و 477 نفر مرد و 2 میلیون و 521 هزار و 373 نفر زن هستند.

سه هزار و 861 کرسی از آنِ اعضای شوراهای شهر و روستای استان اصفهان است که 571 کرسی متعلق به شوراهای اسلامی شهرها و سه هزار و 290 کرسی متعلق به شوراهای روستایی استان است.

تعداد نهایی نامزدهای پنجمین دوره انتخابات شورای شهر و روستا در اصفهان 9 هزار و307 نفر هستند که از این تعداد 3 هزار و 852 نفر در انتخابات شورای شهر و 5 هزار و 455 نفر در انتخابات شورای روستا برای به دست آوردن صندلی شورا باهم رقابت می‌کنند.

شهر اصفهان هم امروز شاهد رقابت حدود 800 نامزد انتخاباتی برای به دست آوردن 13 کرسی شورای اسلامی شهر است.