به گزارش مهر، سید رضا عقدایی بامداد شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه در استان اصفهان جمعیت پنج میلیون و ۱۲۰ هزار و ۸۵۰ نفر است، اظهار داشت: از این تعداد سه میلیون و ۴۷۹ هزار و ۸۶۴ نفر در این انتخابات واجد شرایط رای دادن بوده اند.

وی با بیان اینکه آرای ثبت شده تا آخرین لحظه در استان اصفهان دو میلیون و ۵۶۰ هزار و ۳۴۷ نفر بوده است، افزود: درصد مشارکت مردم در این انتخابات در استان اصفهان ۷۳.۲۰ درصد بوده است.

رئیس ستاد انتخابات استان اصفهان در خصوص میزان مشارکت شهر اصفهان نیز گفت: این شهر دارای دو میلیون و ۲۴۳ هزار و ۲۴۹ نفر است که در این انتخابات یک میلیون و ۵۷۶ هزار و ۹۴۸ واجد شرایط رای دادن بودند.

وی افزود: در شهر اصفهان ۹۸۸ هزار و ۷۰۴ نفر با ۶۲.۷۰ درصد از مردم این شهر در این انتخابات مشارکت داشتند.

عقدایی در خصوص بیشترین آمار مشارکت در شهرستان های استان اصفهان گفت: نطنز با ۱۱۱.۹۹ درصد، فریدونشهر ۹۱.۵۳، سمیرم ۱۰۸.۹۳، چادگان ۱۱۰.۳۷ و اردستان با ۱۲۵.۶۲ درصد مشارکت بیشترین آمار مشارکت استان اصفهان را داشتند.