رئیس ستاد انتخابات شهرستان آران و بیدگل گفت: مردم این شهرستان در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و دوره پنجم شوراهای اسلامی شهر و روستا مشارکت 89 درصدی داشتند.
ابوالفضل معینی نژاد اظهار کرد: از مجموع 67 هزار نفر واجدان شرایط رای دادن در شهرستان آران و بیدگل، 59 هزار و 763 نفر به پای صندوق های رای رفتند.
دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا همزمان با سراسر کشور 29 اردیبهشت برگزار شد.
دکتر حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری با کسب 57 درصد آرا منتخب مردم شد.
از 36 نامزد انتخابات شورای اسلامی شهر آران و بیدگل نیز، محمد رضا اکرمیان با اختصاص 11هزار و 462 رای بیشترین رای اخذ شده در آران و بیدگل را به خود اختصاص داد.