اصفهان امروز-امید کریمی شطرنج باز خمینی شهری در مسابقات نابینایان و کم بینایان کشور به مدال طلا رسید.
مسابقات شطرنج نابینایان و کم بینایان قهرمانی کشور در دو بخش آقایان و بانوان که دربابلسر برگزار شد با قهرمانی امید کریمی از خمینی شهر و ملیحه صفایی از خراسان رضوی همراه گردید.
در رقابتهای بخش مردان امید کریمی با 6 امتیاز و پوئن شکنی 34 به عنوان نخست دست یافت، میثم مرادیان از تهران هم با 6 امتیاز و پوئن شکنی 30 دوم شد، محمدرضا علیزاده هم از تهران با 6 امتیاز و پوئن شکنی 26 در ردیف سوم ایستاد و دویستی، قورچی بیگی و مشیرآبادی هرکدام با 5 امتیاز چهارم تا ششم شدند.
اما در مسابقات بخش بانوان ملیحه صفایی از خرسان رضوی با 6 امتیاز قهرمان شد، لیلا زارع زاده هم با 6امتیاز و پوئن شکنی در جایگاه دوم ایستاد، فریبا زنده بودی ازبوشهر با 5 و نیم امتیازسوم شد و فاطمه برقول از خوزستان و فاطمه سعیدی در جایگاه چهارم و پنجم قرار گرفتند.