اصفهان امروز-مهندس محمد امین جمالی شهردار گلپایگان در پیامی ضمن تقدیر از حضور حداکثری مردم در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری وپنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر وروستا به منتخبین این دوره تبریک گفت .

در این پیام آمده است:

حضور گسترده وپرشور آحاد مردم در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری وپنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر وروستا ، تکرارحماسه ای دیگر ونمایش اقتدار مردم وکشور بود .

حماسه بی نظیر انتخابات انجام شده وحضور گسترده مردم واشتیاق آنان در این انتخابات حاکی از بصیرت وعقلانیت عمومی جامعه ایران اسلامی  به سوی مشارکت مدنی برای تعیین سرنوشت خود می باشد .

اینجانب این رویداد عظیم وفرخنده را خدمت تمامی منتخبین مردم خصوصا برگزیدگان پنجمین دوره شورای اسلامی شهر گلپایگان تبریک عرض نموده وضمن اظهار سپاس وفروتنی در برابر مشارکت وحضور افتخار آفرین واحساسات پاک شهروندان محترم وآرزوی استمرار همکاری سازنده ومشارکت اجتماعی تمامی اقشار مردم به ویژه سایر نامزدهای محترم این دوره در توسعه وبالندگی همه جانبه شهر وشهرستان ، از پروردگار متعال برای تمامی نقش آفرینان آینده بهتر وتابناک تر شهر ، استان وکشور عزیزمان ،  سلامتی وتوفیق هرچه بیشتر از درگاه احدیت متعال مسالت می نمایم.