به گزارش خبرگزاری ایمنا علی بختیار درباره وضعیت توسعه صنایع تبدیلی در صنعت دامداری،  اظهار داشت: موادلبنی از مرحله تولیدتارسیدن برسرسفره‌های مردم نیازمند زنجیره تولید بهم پیوسته است تا بتوان علاوه برافزایش ماندگاری محصولات لبنی، هزینه تمام شده تولیدات لبنی را کاهش داد.

نماینده مردم گلپایگان و خوانسار درمجلس با بیان اینکه خرید شیر از دامداران نیازمندهمکاری میان مجلس و دولت است، تصریح کرد: به طور مثال تجربه تعامل میان دولت و مجلس برای پرداخت بهای گندم کاران درسال گذشته  بسیار موفقیت آمیز بود، زیرا هم اکنون تمام گندم کاران طلب خود را از دولت دریافت کردند.

 وی  با بیان اینکه کمبود صنایع تبدیلی، شیر را با نرخ  نازل نصیب دلال می‌کند، تصریح کرد: نداشتن صرفه اقتصادی، دام‌های شیرده گلپایگان را در مسیرگشتارگاه قرارداده است.

بختیار افزود: از مزایای توسعه صنایع تبدیلی لبنی می‌توان افزایش تولیدات لبنی، کاهش ضایعات،  ایجاد فرصت‌های اشتغال‌زایی بلند مدت، افزایش صادرات،  درآمدزایی و ارزآوری را برشمرد.

وی  با اشاره به اینکه جایگزینی هلدینگ‌های بزرگ به جای بنگاه ها و صنایع تولیدکوچک راهکاری برای افرایش صادرات لبنیات به  بازار جهانی لبنی تلقی می‌شود، تصریح کرد: برای ایجاد بازار پایدار صادراتی محصولات لبنی ما نیازمند تجمیع واحدی کوچک لبنی هستیم تا بتوان علاوه برکاهش هزینه تولید با افزایش تولیدات، قدرت چانه زنی در فضای  رقابتی محصولات لبنی در بازار جهانی را افزایش دهیم.

وی ادامه داد:دبرای بهبود وضعیت صنعت دامداری بایدهمسو با  ایجادهلدینگ های بزرگ لبنی،  شرکت های دانش بنیان را نیز با درنظرگرفتن ظرفیت های تولید درکشور فعال کرد.

بختیار افزود: حذف تلاطم های بازار داخلی لبنی نیازمند توسعه صنایع تکمیلی لبنی، کاهش هزینه تولید با ابزارهایی همچون یارانه است و تولیدکنندگان می توانند پس از تامین نیاز داخلی، صادرات بهینه مواد لبنی به بازار جهانی را نیز رقم بزنند.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس یادآورشد: فقدان صنایع تبدیلی بهینه در  صنعت دامداری و کشاورزی موجب شده تولیدات دامداران و کشاورزان با بهای ناچیز در  اختیار دلالان قرار بگیرد.