شاپورحدادی پور در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا از شهرستان  گلپایگان  اظهار کرد: سال گذشته تعداد 1029 مشترک به مشترکین برق گلپایگان اضافه شده است  که از این تعداد 188مشترک دیماندی وبقیه عادی هستند به طوری که تا پایان سال  1395 تعداد کل مشترکین برق شهرستان گلپایگان به تعداد  50553 مشترک رسیده است.

وی گفت: سال گذشته  مبلغ 32 میلیارد ریال از بودجه عمرانی شهرستان جذب شده، که این مبلغ از ردیف بودجه شهرستان و از محل اعتبارات شرکت توزیع برق استان اصفهان هزینه شده است.

کاهش خاموشی‌ها در سال گذشته

مدیر امور برق گلپایگان گفت:  تعداد قطعی  فیدرهای فشار متوسط برق شهرستان گلپایگان درسال گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل 29 درصد کاهش داشته و زمان کل خاموشی‌های فشار ضعیف و فشار متوسط نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل28 درصد کاهش داشته است.

وی با اشاره به آمار جذب مشترکین به تفکیک تعرفه، افزود: تعرفه برق خانگی 635، تعرفه برق مصرف اماکن عمومی 50، تعرفه برق بخش کشاورزی 73، تعرفه برق بخش صنعتی 12، تعرفه بخش تجاری 91 بوده است.

حدادی پور با اشاره به  پروژه های عمرانی سال گذشته، گفت: احداث شبکه و نصب ترانس در شهرک الوند گلپایگان با هدف بهبود سطح ولتاژ با اعتبار 500 میلیون تومان انجام شده است.

وی افزود: بهینه سازی شبکه 20 کیلوولت و پست‌های هوایی  در خیابان امام حسین(ع) گلپایگان با اعتبار 1020 میلیون ریال به منظور کاهش حجم شاخه بری و کاهش خاموشی‌ها انجام شده است.

مدیر امور برق گلپایگان با بیان اینکه برای رفع حریم و جابجایی پایه در خیابان  میدان اصلی گلشهر با اعتبار 560 میلیون ریال انجام شده است، گفت: نصب سکسیونر موتوردار با هدف کاهش خاموشی‌ها با اعتبار  260 میلیون ریال صورت گرفت.

حدادی پور گفت: به منظور کاهش خاموشی‌ها نصب سکسیونر موتورداردر گلپایگان با اعتبار 300 میلیون ریال، نصب سکسیونر موتور دار درگلشهربا اعتبار 300 میلیون ریال، نصب ریکلوزر منطقه ابلولان با اعتبار 520 میلیون ریال  و نصب سکسیونر موتور دار در روستای سعیدآباد- روبروی شعبه  با اعتبار 250 میلیون ریال انحام شده است.

وی افزود: به منظور بهبود سطح ولتاژ،  تبدیل شبکه به کابل خودنگهدار در روستای رباط سرخ با اعتبار 309 میلیون ریال، تبدیل شبکه به کابل خودنگهدار در روستای سعیدآباد با اعتبار195 میلیون ریال، تبدیل شبکه 20 کیلوولت و فشار ضعیف به کابل خودنگهدار در گلپایگان با اعتبار  2205میلیون ریال انجام شد. 

حدادی پور با اشاره به اقداماتی در راستای کاهش حجم شاخه بری و کاهش خاموشیی‌ها و تأمین روشنایی ، افزود: احداث روشنایی جاده صفاییه با اعتبار 648میلیون ریال، احداث روشنایی بلوار صنعت با اعتبار    2147  میلیون ریال صورت گرفت.

وی با بیان اینکه  تبدیل شبکه 20 کیلوولت و فشار ضعیف به کابل خودنگهدار گلپایگان با اعتبار 620 میلیون ریال  به منظور کاهش حجم شاخه بری و کاهش خاموشی‌ها، تبدیل شبکه به کابل خودنگهدار با اعتبار 310 میلیون ریال به منظور بهبود سطح ولتاژ، تبدیل شبکه به کابل خودنگهداربا اعتبار  270 میلیون ریال به منظور بهبود سطح ولتاژ انجام شده است.

مدیر امور برق گلپایگان ادامه داد:  بهسازی شبکه فشار ضعیف در روستای شورچه با اعتبار 186 میلیون ریال به منظور بهسازی شبکه فرسوده و جابجایی پایه‌های موجود در معابر، بهسازی شبکه فشار ضعیف  روستای رباط قالقان با اعتبار  270    میلیون ریال به منظور بهسازی شبکه فرسوده و جابجایی پایه های موجود در معبر، بهسازی شبکه 20 کیلوولت و ترانس و شبکه فشار ضعیف در روستای اسفرنجان با اعتبار370 میلیون ریال به منظور جابجایی پایه های موجود انجام شده است.

حدادی پور با اشاره به میزان اعتبارات عمرانی جذب شده از سوی امور بهره برداری برق گلپایگان درسال 95 را بالغ بر  6100 میلیون ریال  عنوان کرد، و افزود: در زمینه تعمیرات ساختمان‌های پست، پست‌های زمینی، تعمیرات خطوط هوایی تعمیرات خطوط زمینی تعمیرات پست هوایی ،شاخه بری درختان به روش خط گرم و....هزینه شده است.

وی افزود: سال گذشته  تعویض تعداد  50 دستگاه  چراغ 125 وات گازی با چراغ‌های ال ای دی 20 وات و همچنین تعویض تعداد 100 دستگاه چراغ 250 با چراغ 150 وات انجام شده  است./