به گزارش خبرنگار ایمنا، روح الله چلونگر در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه بر اساس قانون مبارزه با کالا قاچاق و ارز و مصوبات  کمیسیون های مربوطه و آئین نامه های اجرایی تدوین شده است، اظهار داشت: در این راستا واحدهای خرده فروش مواد دخانی ملزم به رعایت شرایط خاصی هستند.

وی افزود: متصدیان واحدهای خرده فروشی کالاهای دخانی صنفی باید پروانه عاملیت توزیع کالاهای دخانی را از اتحادیه های ذی ربط کسب کنند.

رئیس کمیسیون اقتصادی اتاق اصناف خاطر نشان کرد: سه اتحادیه عطار و سقط فروش، اتحادیه خوار و بار فروش و اتحادیه سوپرمارکت داران بر اساس قانون می توانند برای متقاضیان پروانه عاملیت صادر کنند.

وی با بیان اینکه مدت اعتبار این پروانه عاملیت فروش مواد دخانی یکساله است، گفت: واحدهایی که تمایل به فروش کالاهای دخانی به صورت خرده فروشی دارند باید هرسال این پروانه را تمدید کنند.

چلونگر هشدار داد: در صورتی که واحدهای خرده فروش این پروانه را از اتحادیه های مربوطه اخذ نکنند کالای دخانی آنها به عنوان عرضه کالای دخانی خارج از شبکه و یا فروش کالای قاچاق جمع آوری شده و واحد صنفی به عنوان واحد متخلف به دستگاه های ذیربط ارجاع می شوند.

وی ادامه داد: بازرسان مدیریت بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان، بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و همچنین بازرسان مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان بر روی توزیع مواد دخانی در واحدهای خرده فروشی نظارت دارند.