ایمنا- شهردار نجف آباد گفت: طی سال گذشته در مجموع نزدیک به ۳۲۰۰ رای در کمیسیون ماده صد شهرداری صادر شده که از این تعداد آراء جریمه با۹۵ درصد بیشترین سهم را داشته، ۳درصد به برائت ختم شده و در خصوص تنها ۲درصد پرونده ها حکم تخریب صادر شده است.

مسعود منتظری در گفتگو با خبرنگار ایمنا از نجف آباد این آمار را مربوط به کمیسیون های بدوی و تجدید نظر ماده صد دانست و اظهارکرد: «در کمیسیون بدوی این ماده سه نفر از نمایندگان دادگستری، فرمانداری و شورای شهر حضور دارند و شهرداری تنها در نقش تشکیل پرونده و پیگیری جلسات همکاری می کند که در صورت اعتراض به رای صادره، موضوع مجددا در کمیسیون تجدید نظر با شرکت ۹ نماینده از مجموعه های مذکور بررسی خواهد شد.»

وی با اشاره به اینکه حدود هزار رای کمیسیون ماده صد طی سال گذشته مربوط به منطقه ۲ است، گفت: منطقه سه با ۳۲۰ رای در پایین ترین رده بندی از آرا ماده صد قرار دارد.

شهردار نجف آباد خاطر نشان کرد: «در تخریب پنجمین منطقه با ۲۰ رای و منطقه چهار با ۵ رای بیشترین و کمترین  مقدار را داشته، در آرای برائت بیشترین و کمترین سهم به مناطق دو و چهار با ۲۹ و ۵رای تعلق گرفت و آراء جریمه هم منطقه دو با ۸۷۵ و سومین منطقه با ۲۷۷ رای جایگاه های اول و پنجم را در بین مناطق کسب کرده اند.»

منتظری اظهار کرد: «از نظر کاربری اراضی هم پرونده های مسکونی با ۵۴ درصد، باغ و اراضی با ۱۸درصد و سایر اراضی شامل  فرهنگی و اداری با مجموع ۱۹درصد بیشترین حجم کاری را در کمیسیون ماده صد در سال گذشته به خود اختصاص داده اند.»

در همین بازه زمانی آراء مربوط به اراضی فضای سبز نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته آن ۳۳درصد رشد داشته و در بخش آموزشی هم آمار از افزایش ۱۷درصدی خبر می دهد.