طی دادوستدهای امروز، بازار در اکثر گروه ها کم حجم و منفی دنبال شد تا بازتاب نیمه تعطیل بودن هفته بخوبی در بازار سرمایه نمایان شود.
درگروه خودرویی که معاملاتی اکثرا منفی در جریان بود، نماد خمحور صف خرید و نمادهای خبهمن و خدیزل پراقبال و مثبت دنبال شدند در این میان نماد ختراک پس از برگزاری مجمع عادی سالیانه تقسیم سود نقدی با رشد قابل توجه حدود 20 درصدی مورد بازگشایی قرار گرفت اما در ادامه بازار صف فروش شد.
نماد حسینا تنها نماد مثبت گروه حمل و نقل بود و مابقی هم گروهی ها همسو با جو منفی بازار با معاملاتی متعادل و منفی به کار خود پایان دادند. دبیر انجمن قطعه سازان گفت: گروه خودروسازی سایپا در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی برای اولین بار توانست از محل انتشار اوراق صکوک ، مبلغ 350 میلیارد تومان از مطالبات معوقه قطعه سازان را پرداخت نماید. به این ترتیب در مجموع 70 درصد از مطالبات 120 روز قطعه سازان توسط گروه خودروسازی سایپا پرداخت گردید.
گروه های بانکی و بیمه ای اکثرا متعادل دنبال شدند که در این میان نمادهای وخاور، اتکای، اتکام، بپاس و بساما با معاملاتی مثبت تر و نمادهای آسیا، کوثر و البرز با معاملاتی منفی تر از هم گروهی ها مواجه بودند نکته قابل توجه در دادوستدهای گروه بیمه ای اقبال بالا و رشد قیمتی نمادهای بازار پایه نظیر نمادهای وآفری، آرمان، وسین و ورازی بود. در گروه سرمایه گذاری با صف فروش نمادهای واتی، سدبیر و وگستر، معاملات متعادل و مثبت نمادهای وملت، وبوعلی و وتوسم و دادوستدهای منفی سایر هم گروهی ها مواجه بودیم. گروه لیزینگی نیز همسو با جو منفی بازار با معاملاتی منفی مواجه بودند که در این بین نماد ولغدر از فشار فروش بالاتری برخوردار بود و صف فروش را تجربه کرد. یک مقام مسئول در شرکت فرودگاه‌های کشور اعلام کرد: از امروز تمام پروازهای ایرلاین های قطری برای تردد به آفریقا و اروپا از آسمان ایران عبور خواهند کرد. این مقام مسئول سابق در مرکز کنترل ترافیک آسمان کشور افزود: در حال حاضر در هر شبانه روز ۹۵۵ پرواز عبوری از آسمان ایران تردد می کنند که در صورت تحریم شدن ایرلاین های قطری و عبور هواپیماهای آنها از آسمان ایران، احتمالا روزانه ۲۰۰ پرواز به این تعداد افزوده می‌شود.
در گروه شیمیایی که اکثرا معاملاتی متعادل با گرایشی منفی در جریان بود، صف خرید نماد شپارس و معاملات مثبت نمادهای زاگرس و مارون چشم نوازی می کرد این در حالی بود که قیمت نفت در بازارهای جهانی با توجه به تنش های کشورهای عربی، روندی نوسانی را طی می نماید در آنسو و در گروه های پالایشگاهی و روانکارها با شروعی مثبت و پایانی متعادل مواجه بودیم که در این میان نمادهای شبهرن و شراز از اقبال بیشتری برخوردار بودند.
در گروه استخراج کانه های فلزی ادامه صف خرید نماد کدما با توجه به معاملات منفی هم گروهی ها، قابل توجه بود همچنین نمادهای ارفع و کاما پس از برگزاری مجامع سالیانه صاحبان سهام و تقسیم سود به ترتیب 45 و 200 ریالی، منفی مورد بازگشایی قرار گرفتند که در این بین افت قابل توجه حدود 8 درصدی نماد کاما کام سهامداران را تلخ تر کرد. گروه فلزی اکثرا منفی دنبال شدند تا جایی که نمادهای میدکو، فباهنر، فنورد و کیمیا با صف فروش مواجه شدند در این بین نوسانات مثبت نماد فملی و صف خرید نماد فجر و بازگشایی مثبت همراه رشد حدود 6 درصدی نماد فخاس پس از برگزاری مجمع سالیانه تقسیم سود قابل توجه بود.
به جز نمادهای سرود، ثاباد و ثرود که مثبت بودند، سایر نمادهای گروه های ساختمانی و سیمانی منفی دنبال شدند تا جایی که نمادهای وتوس، وآذر، ثالوند، ساربیل، سهگمت، سارو، سصفها، ثفارس و سغرب صف فروش را تجربه کردند. در گروه کاشی و سرامیک در همان شروع بازار صف فروش نماد کپارس پس از چند روز افت قیمتی، جمع آوری شد، نماد کترام با جهش قیمتی به صف خرید رسید و مابقی هم گروهی ها متعادل و منفی به کار خود پایان دادند، نماد کگاز نیز با توجه به تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم متوقف شد.
در گروه لاستیک سازی نماد پاسا با صف خرید، نماد پسهند منفی و مابقی هم گروهی ها با معاملاتی متعادل دنبال شدند در پایان معاملات نیز نماد شرکتهای ددام، سدور، سیدکو، شکربن، غنوش، کلوند جهت برگزاری مجمع عادی سالیانه به منظور تصویب صورتهای مالی و نماد خریخت جهت برگزاری مجامع سالیانه تصویب صورتهای مالی و فوق العاده متوقف شدند.
در گروه غذایی نمادهای غگلستا، غمهرا، غگل و غسالم با صف خرید، غمینو، غشاذر، غفارس، غگلپا و غشصفها مثبت، نمادهای غمارگ، غپاک، غبهنوش، غشهد و بهپاک با صف فروش و مابقی هم گروهی ها منفی دنبال شدند همچنین نماد غپینو پس از برگزاری مجامع عادی سالیانه تقسیم سود و فوق العاده اصلاح اساسنامه با رشد حدود 2 درصدی مورد بازگشایی قرار گرفت.
در پایان معاملات شاخص کل متاثر از معاملات مثبت نمادهای فخاس و فملی با رشد حدود 5 واحدی به ارتفاع 80,293 رسید که در این بین نمادهای واتی و وغدیر بیشترین تاثیر منفی را ایجاد کردند.