ایمنا- شهردار نجف آباد گفت: از مجموع ۹۳ میلیارد و ۶۸۰ میلیون تومان بودجه نقدی سال گذشته شهرداری، حدود ۶۷ درصد معادل ۶۳ میلیارد تومان در امور عمرانی شهر هزینه شده است.
مسعود منتظری افزود: از میان فصول و برنامه های ۹ گانه بخش عمرانی هم بهبود محیط شهری با ۴۰ و بهبود عبور و مرور شهری با ۲۶ درصد بیشترین سهم از هزینه های صورت گرفته در بخش عمرانی را به خود اختصاص داده اند.بهبود محیط شهری شامل اقداماتی مانند احداث پارک محله ای، تکمیل و توسعه شبکه آبرسانی، آبیاری فضای سبز، جمع آوری، حمل و دفن زباله به همراه نکوسازی معابر و مبلمان شهری بوده و در سرفصل بهبود عبور و مرور شهری نیز مواردی مانند آسفالت، لکه گیری معابر، احداث خیابان و پیاده رو مشاهده می شود.
سهم ۷۲ درصدی هزینه های پرسنلی از بودجه جاری
شهردار نجف آباد با اشاره به صرف نزدیک به ۳۰ میلیارد تومان در بخش هزینه های جاری شهرداری طی سال گذشته، ادامه داد:در این بخش که به چهار فصل و بیست ماده در هر فصل تقسیم بندی می شود، هزینه های پرسنلی با ۷۲  و هزینه های اداری با ۱۷ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند.
منتظری اظهار داشت: در حالی که معمولاً نسبت هزینه های جاری به عمرانی در شهرداری های کشور ۶۰ به ۴۰ است، در نجف آباد با تلاش شبانه روزی مدیران سطوح مختلف و پرسنل، این میزان در چند سال اخیر به صورت تقریباً برعکس بوده به طوری که آثار این امر در سطح مناطق پنج گانه به خوبی قابل مشاهده است.
تحقق ۱۵۷ درصدی درآمدهای غیر نقدی شهرداری
شهردار نجف آباد خاطرنشان کرد: سال گذشته شاهد تحقق درآمد بیش از ۳۱ میلیارد تومانی در بخش غیر نقدی بودجه شهرداری بودیم که از این میزان دومین منطقه با تحقق ۴۱۱ درصدی و پنجمین منطقه نیز با ۱۹ درصد به ترتیب بیشترین و کمترین میزان تحقق را نسبت به پیش بینی های صورت گرفته داشته اند.
منتظری مجموع معوضات پرداختی شهرداری در این مدت را نزدیک به سی میلیارد و هشتصد میلیون تومان عنوان کرد و اظهار داشت: ۸۲ درصد این موارد به صورت معوضات امتیازی بوده، ۱۱ درصد در قالب ملکی صورت گرفته و در هفت درصد هم کار به شکل معوضات ریالی انجام شده است.
انجام ۱۶۱ مورد توافق طی سال گذشته آخرین مطلبی بود که منتظری با اشاره به آن افزود: یشترین سهم از این میزان را مناطق دو و یک با ۶۸ و ۴۹ مورد داشته اند و در این میان نیز بیش از ۴۹ هزار متر مربع زمین واقع در عرصه و حدود چهار هزار متر مربع  از  اعیان آزادسازی شده  در حدود شش هزار متر مربع هم در تملک شهرداری قرار گرفته است.»