شهردار نجف آباد گفت: با عنایت ویژه دفتر مقام معظم رهبری و اختصاص بودجه 8میلیارد تومانی برای اجرای اولین فاز کشتارگاه صنعتی نجف آباد، این پروژه پیشرفت چشمگیری داشته و پیش بینی می شود اتمام و تجهیز کامل آن بیش از 25میلیارد تومان هزینه در بر داشته باشد.
مهندس مسعود منتظری با اشاره به پیگیری های متعدد جهت اخذ بودجه از محل اعتبارات عمرانی دفتر مقام معظم رهبری بیان داشت: برخی مشکلات فنی و اجرائی در مسیر طرح وجود داشت که با برطرف شدن آن ها، شاهد افزایش چشمگیر سرعت کار هستیم به طوری که در حال حاضر سقف اول سالن اصلی کشتار و آغل زده شده و در بخش سردخانه نیز با اتمام فونداسیون، آمادۀ اجرای اسکلت طراحی شده هستیم.
شهردار با تشریح بخشی از امکانات و زیرساخت های در نظر گرفته شده برای کشتارگاه صنعتی نجف آباد اضافه کرد:در طبقه زیرین سالن اصلی کشتار، فضاهای خاصی برای استقرار واحد های فرآوری بخش هایی از لاشه که در حال حاضر دور ریخته می شود، پیش بینی شده به طوری که در این مجموعه تقریبا هیچ قسمتی از کشتار بدون استفاده نخواهد ماند.
منتظری با اعلام آغاز تیغه چینی طبقه اول آغل خاطر نشان کرد: ساخت سوله اصلی کشتارگاه به دلیل پیچیدگی های ویژه در یکی از کارگاه های صنعتی خاص شهر مراحل مختلف خود را پشت سر می گذارد که با تکمیل تدریجی آن، به محل پروژه انتقال و نصب خواهد شد.
در سقف سالن از ورق های فلزی و پوشش عایق پشم و شیشه استفاده می شود.