ایسنا،معاون فرماندار آران و بیدگل گفت: اقدامات ارزشمندی در حوزه حمایت از حقوق زنان در سال‌های اخیر در دولت یازدهم اتفاق افتاده که دستاوردهای بسیار ارزشمندی داشت.
یوسفیان ادامه داد: تقویت جایگاه زنان و نگاه برابر به استعدادهای علمی، پژوهشی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آن‌ها و تسهیل فرآیند قانونی ساعت کار بانوان شاغل در اداره‌ها از جمله اقدامات ارزشمند و تاثیرگذار دولت یازدهم در حفظ حقوق بانوان و خانواده است.
وی با اشاره به سیاست‌های اشتغال زنان در جمهوری اسلامی گفت: اشتغال بانوان در شغل‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و اداری از جمله لوازم تحقق عدالت اجتماعی و تعالی جامعه ودرراستای رشد انسانی و اخلاقی بانوان است.
معاون فرماندار آران و بیدگل ادامه داد: دولت تدبیر و امید با این رویکرد بحث توان افزایی اجتماعی و اقتصادی زنان از طریق ایجاد فضای مشارکت و گسترش آموزش، ارتقای دانش، مهارت و توانایی حرفه‌ای را در دستور کار دارد و از اشتغال زنان با تاکید بر کسب و کارهای خرد، مشاغل خانگی و تقویت تعاونی‌ها بویژه برای زنان سرپرست خانوار و روستایی حمایت می‌کند.
یوسفیان تصریح کرد: نگاه دولت تدبیر و امید به زنان از نوع جنس دوم نیست بلکه معتقد است زنان همراه وهمگام با مردان می‌توانند نقش اساسی در توسعه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه داشته باشند.
وی با بیان این که یکی از اركان توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در هر جامعه‌ای نیروی انسانی است، خاطرنشان کرد: تمام امکانات باید برای فراهم کردن بستری مناسب به طور برابر و مساوی با مردان جامعه برای فعالیت زنان هم تدارک دیده شود و یقین داریم توسعه و رشد جامعه بدون مشارکت زنان میسر نخواهد بود و ما بدنبال این هستیم از این نگرش در شهرستان استفاده موثر صورت گیرد.