سود 170 ریالی هر سهم شرکت بیمه ما در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه که با حضور سهامداران این شرکت برگزار شد، مورد تصویب قرار گرفت.
مجمع عمومی عادی سالانه و عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده شرکت بیمه ما با حضور 7/ 73 درصد سهامداران برای بررسی و تصویب صورت‌های مالی منتهی به 30 اسفند 95 و انتخاب اعضای جدید هیات‌مدیره برگزار شد.
طبق صورت‌های مالی ارائه‌شده در مجمع جمع درآمدهای شرکت مبلغ 3 هزار و 722 میلیارد ریال بوده که نسبت به این مبلغ در سال مالی 94 با رشد 36 درصدی همراه بود و سود خالص شرکت 350 میلیارد ریال اعلام شد که نسبت به سال مالی ماقبل 15 درصد افزایش یافت.