محمد میکلانی رئیس اداره محیط زیست شهرستان فریدونشهرگفت: یک گروه متخلف صید غیرمجاز که با استفاده از وسایل ممنوعه (موتور برق) در یکی از رودخانه های فریدونشهر (رودخانه یلان) اقدام به صید غیرمجاز ماهی کرده بودند با همکاری نیروی انتظامی دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شدند.
وی گفت: از این متخلفان یک دستگاه موتور برق کوچک و تور ماهیگیری کشف و ضبط شد.
 به گزارش ایرنا، محیط زیست از سال گذشته هیچگونه مجوز صیدی صادر نکرده است و هرگونه صید ماهی از رودخانه، غیرقانونی و تخلف محسوب می شود.