رئیس هیئت نظارت بر انتخابات در شهرستان فریدونشهر از ابطال 3 صندوق شورای روستایی حاجی آباد، سرداب و بُنه کمر در انتخابات اردیبهشت ماه 96 خبر داد.
 رئیس هیئت نظارت بر انتخابات در شهرستان فریدونشهر اعتراض کاندیدها بر رای دادن افراد غیر بومی در این سه روستا را علت ابطال صندوق ها عنوان کرد.
روستاهای سرداب و بُنه کمر از توابع دهستان چمشه لنگان شهرستان فریدونشهر و روستای حاجی آباد از توابع دهستان پیشکوه این شهرستان می باشند.
روستاهای واجد شرایط برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی در شهرستان فریدونشهر ۴۸ روستا عنوان شده است که طبق آمار کاندیداهای ثبت نامی، تعداد ثبت نام کنندگان برای ۱۶ روستا کمتر از حدنصاب بوده و بنابراین ۱۶ روستا فاقد شورای مستقل در پنجمین دوره شوراهای اسلامی خواهند بود.
کاندیداهای پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و مناطق عشایری شهرستان فریدونشهر به 286 نفر رسید که از این تعداد 237 کاندید برای شوراهای روستایی و عشایری ثبت نام کردند.
بر اساس ماده 58 قانون انتخابات میاندوره ای این روستاها پس از ابلاغ وزارت کشور به بخشداری مرکزی شهرستان فریدونشهر برگزار خواهد شد.