در جلسه کار گروه اشتغال شهرستان فریدونشهر رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان فریدونشهر با اشاره به  پرداخت 50 میلیون ریال وام اشتغال خانگی برای هر نفر از متقاضیان مشاغل خانگی افزود: 2 میلیارد و 400 میلیون ریال تهسهیلات امسال برای این بخش در نظر گرفته شده است.
سید علی حسینی که به تازگی ریاست این اداره در شهرستان را عهده دار شده از نمایندگی این اداره بعد از 17 سال انتقاد کرد.
حجت الله یسلیانی پیش از این ریاست این اداره را بر عهده داشت.
همچنین در این جلسه رئیس اداره کمیته امداد شهرستان فریدونشهر از پرداخت 400 میلیون ریال تسهیلات خرید تجهیزات کشاورزی خبرداد.
سید مصطفی انوری مشکلات مربوط به ضمانت بانکی را از مهمترین مشکلات این سازمان در پرداخت تسهیلات به متقاضیان وام عنوان کرد.