مراسم تجلیل از نمایندگان فرماندار و بازرسین انتخابات ۲۹ اردیبهشت ۹۶ برگزار شد.