همزمان با شروع بهره برداری از سد مخزنی میدانک اول، سیصد هکتاز از اراضی پایین دست بصورت یکپارچه به زیر کشت سیب زمینی بذری میرود. به گزارش مسئول زراعت مدیریت شهرستان کشت انواع سیب زمینی در این اراضی بصورت تمام مکانیزه در حال انجام است و امید میرود این طرح به عنوان طرح مهم در سطح کشور مطرح شود. سیب زمینی کاشته شده از بذور گواهی شده و دارای لیبل میباشد که از شرکتهای معتبر تولیدی بذر از استان و کشور تامین شده است. پیش بینی میشود از این سطوح بیش از 15000 تن سیب زمینی تولید شود. از ارقام کشت شده میتوان به رقم جلی، مارفونا، بامبو، اسپریت و آگریا اشاره کرد.