به گزارش ایمنا حمید رضا فولادگر درباره نوسانات شاخص بورس، اظهار داشت: گاهی شاخص های بورس به‌صورت  مقطعی با نوساناتی روبرو می شود، بطور مثال حوادث تروریستی اخیر تهران در کاهش شاخص بورس به صورت مقطعی موثر بود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس ادامه داد: اینکه روند بورس در ماه های گذشته نزولی بوده به دلیل کارکرد بازارهای رقیب، مانند بازار پولی و بانکی است.

این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: در خصوص کاهش نرخ سود بانکی اقداماتی صورت گرفت و این سود در دو مرحله با کاهش روبرو شد اما انجام این مهم متوقف می شود.

فولادگر ادامه داد: توقف موضوع کاهش نرخ سود بانکی در حالی اتفاق افتاد که نرخ تورم نزولی است؛ بنابراین این موضوع نکته قابل تاملی است.

 وی افزود: علی رغم جذابیت های بازار پول، شرکت های بورسی نیز باید از عملکرد فعال تری برخوردار باشند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس ادامه داد: بخشی از کمبود نقدینگی بورس باید از طریق تامین مالی توسط نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه انجام شود.

وی بیان داشت: باید فعالان اقتصادی به قوانین مربوط به حوزه بازار سرمایه اشراف داشته باشند و از ظرفیت های موجود در قانون برای رونق بازار بورس استفاده کنند.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس تاکید کرد: باید فعالان بورس و صندوق های سرمایه گذاری با موضوعاتی مانند عقود در قراردادهای بازار بورس، اسناد خزانه و فرهنگ این مباحث آشنا شوند و در این رابطه اطلاع رسانی نیز صورت گیرد تا بازار برای جمعیت قابل توجهی تشریح و شفاف شود.