به گزارش اصفهان امروز به زودی برای اولین بار از اصفهان به مقصد روسیه خط پرواز جدیدی باز می شود.
آن طور که گفته می شود؛ پرواز اصفهان به مسکو با هواپیمایی زاگرس و ایرباس A320 و در روزهای جمعه هر هفته خواهد بود