مراسم تودیع و معارفه رئیس اداره اداره صنعت،معدن وتجارت شهرستان خمینی شهربا حضور مهندس مجتبی راعی سرپرست فرمانداری و معاونین مدیرکل صنعت،معدن وتجارت  استان اصفهان درمحل فرمانداری برگزار شد. 

  

مهندس مجتبی راعی سرپرست فرمانداری شهرستان خمینی شهردر این مراسم ضمن قدردانی از زحمات آقای اسماعیل نادری در طول تصدی مسئولیت درشهرستان خمینی شهر وفعالیت های موثر دراین شهرستان گفت:خدمت به مردم از وظایف مهم مسئولین است، وآقای نادری در مدت تصدی ریاست اداره صنعت،معدن وتجارت شهرستان تلاشهای ارزنده ای را انجام داده اند.

  

 در این مراسم ضمن تشکر و قدردانی از زحمات آقای اسماعیل نادری، آقای پرویز ستایش فر به عنوان سرپرست  اداره صنعت،معدن وتجارت شهرستان خمینی شهرمعرفی شد.