ایرج نحوی درگفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در اصفهان، اظهار داشت: در بیست و دومین شب ماه مبارک رمضان 2 زندانی جرائم مالی غیرعمد با کمک خیران استان اصفهان آزاد شده و به آغوش خانواده‌های خود بازگشتند.
وی افزود: خیران برای آزادی این 2 زندانی بیش از 70 میلیون ریال کمک کرده و با گذشت شاکیان، این زندانیان از بند رهایی یافتند.
مدیر عامل ستاد دیه استان اصفهان خاطرنشان کرد: بیش از 85 خیر برای کمک به زندانیان مالی غیرعمد با ستاد دیه و اداره کل زندان‌های استان اصفهان مشارکت می‌کنند .
وی گفت: با وجود کمک خیران و گذشت شاکیان، تاکنون بیش از 700 زندانی جرائم مالی غیرعمد در زندان‌های استان اصفهان به سر می‌برند.