سید مصطفی میرسلیم رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در رابطه با ضرورت اقدام مناسب ایران در مقابل تحریم‌های جدید آمریکا اظهار داشت: ایران باید با تکیه‌بر خودکفایی درزمینهٔ دانش هسته‌ای، درصدد تأمین نیازهای خود برای استفاده صلح‌آمیز از فناوری هسته‌ای برآید. به گزارش باشگاه خبرنگاران، رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی تأکید کرد: کشورمان ضمن تکیه‌بر خودکفایی درزمینهٔ دانش هسته‌ای، باید هم‌زمان و با جدیت خواستار تحقق جهانی عاری از سلاح‌های هسته‌ای و کشتارجمعی شود.