کارشناس دانه‌ های روغنی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان پیش بینی کرد تولید کُلزا در این استان نسبت به سال زراعی گذشته ۸۰ درصد افزایش یابد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا،   کیوان بنی‌ اسدی با اشاره به اینکه در سال زراعی جاری یک هزار و ۲۰۰ هکتار از زمین های این استان زیر کشت کُلزا رفت و سطح زیر کشت این محصول در استان اصفهان نسبت به سال گذشته سه برابر افزایش یافت، تصریح کرد: متاسفانه به دلیل سرمازدگی و وجود علف‌ های هرز پهن برگ، حدود ۶۰۰ هکتار مزارع استان اصفهان از چرخه تولید کلزا خارج شدند.

وی پیش‌ بینی کرد که در سال زراعی جاری بیش از یک هزار و ۲۰۰ تُن کلزا در این استان تولید شود و تولید این محصول در اصفهان نسبت به سال گذشته بیش از ۸۰ درصد افزایش یابد.

گفتنی است؛ برداشت کلزا در بخش جرقویه شهرستان اصفهان آغاز شده است و محصول تولیدی از قرار هر کیلو ۲۷ هزار و ۸۳۰ ریال توسط دولت در قالب خرید تضمینی از کشاورزان خریداری و به کارخانجات روغن ‌کشی حمل می‌ شود.