مدیر منطقه ۷ شهرداری اصفهان گفت: پیاده روسازی و آسفالت بلوار پرستار با اعتبار بیش از یک میلیارد تومان در نیمه اول سالجاری آغاز می شود.

به گزارش ایمنا، پیاده رو و آسفالت کوچه پس کوچه های معابر پس از گذشت زمان تخریب و فرسوده می شود که نارضایتی شهروندان را به دنبال دارد.

درهمین راستا شهرداری اصفهان به منظور ارتقا خدمات و تسهیل روان شهروندان پیاده رو سازی و آسفالت و ساماندهی معابر اصلی و فرعی را در دستور کار خود قرار داده است.

علی اصغرشاطوری مدیر منطقه ۷ شهرداری اصفهان به آسفالت نامناسب بلوار پرستار اشاره کرد و گفت: ساماندهی بلوار پرستار یکی از مطالبات جدی اهالی و از پروژه های شاخص منطقه است که عملیات اجرایی آن در سالجاری دنبال می شود.

وی  با اشاره به اینکه آسفالت، ‌پیادهروسازی و ساماندهی بلوار پرستار با اعتبار بیش از یک میلیارد تومان در نیمه اول سالجاری آغاز می شود،  افزود: اکنون نیز این پروژه در دست مناقصه و طراحی است.

مدیر منطقه ۷ شهرداری اصفهان با اشاره به دیگر پروژه های منطقه ادامه داد: عملیات اجرایی بوستان مالیات در خیابان گلستان – خیابان نرگس با مساحت ۲۰ هزار متر مربع سال گذشته آغاز شد.

شاطوری هزینه اجرای این طرح را  یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان عنوان کرد و ادامه داد: در حال حاضر عملیات احداث بوستان مالیات تکمیل و آماده بهره برداری است.