مدیر منطقه ۱۵ شهرداری اصفهان گفت: ساماندهی بلوار خیابان امام رضا(ع) با اعتبار ۳میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در دست اجراست.

رضا مختاری در گفتگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: ساماندهی بلوار خیابان امام رضا(ع) در خیابان جی شرقی- حدفاصل  کمربندی شرق تا باغ رضوان در دست اجراست.

وی با اشاره به اینکه این پروژه تاکنون ۴۰ درصد پیشرفت داشته است، ادامه داد: ساماندهی و اصلاح جدول رفیوژ میانی بلوار خیابان امام رضا(ع) با اعتبار ۳میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در نیمه دوم سالجاری تکمیل می شود.

مدیر منطقه ۱۵ شهرداری اصفهان با اشاره به دیگر پروژه های منطقه گفت: عملیات اجرایی ساختمان بازیافت در خیابان جی غربی – خیابان  مسجد علی – جنب فرهنگسرای کوثر در دست اجراست.

مختاری اضافه کرد: احداث این پروژه تاکنون ۹۸ درصد پیشرفت داشته و با اعتبار یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال به زودی تکمیل می شود.