چهار متخلف شکار و صید در منطقه حفاظت شده کرکس شهرستان نطنز به دام افتادند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست، چهار متخلف شکار و صید در منطقه  حفاظت شده کرکس شهرستان نطنز دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدند.

بنا به گزارش واصله از از دوستداران حیات وحش مبنی بر حضور چهار نفر متخلف شکار و صید به همراه یک قبضه اسلحه جنگی در منطقه حفاظت شده کرکس به محل اعزام و پس از شناسایی محل موفق شدند با همکاری پرسنل نیروی انتظامی شهرستان چهار نفر متخلف شکار و صید را دستگیر نموده به همراه پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

پس از بازرسی از خودرو متخلفین شکار و صید یک قبضه اسلحه جنگی سمینوف و یک عدد خشاب به همراه ۸ تیر فشنگ جنگی در داخل آن و ادوات شکار شامل دو عدد دوربین دو چشمی و یک عدد چاقو را کشف و ضبط کنند.

منطقه حفاظت شده کرکس نطنز با ۱۱۴ هزار هکتار وسعت یکی از زیباترین و بکرترین مناطق حیات وحش استان اصفهان است که از گونه های جانوری مختلفی برخوردار است.و انواع جانوران وحشی اعم از خزندگان، پرندگان و پستاندارانی نظیر کل و بز، قوچ و میش وحشی، آهو، گراز (خوک وحشی )، گرگ، شغال، روباه، کفتار، گربه وحشی، پلنگ، تشی، پایکا و غیره در منطفه حفاظت شده کرکس وجود دارد.

طبق قوانین مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجار حمل و نگهداری اسلحه غیر مجاز و جنگی جرم محسوب شده و مستوجب مجازات است.