معاون حسابرسی مالیاتی اشخاص حقیقی اداره کل مالیات استان اصفهان گفت: در صورتی که صاحبان مشاغل،اظهارنامه‌های مالیاتی خود را ارائه ندهند،مشمول ۳۰ درصد جریمه می‌شوند؛همچنین اگر مؤدی به صورت غیرعمد اشتباهی در اظهارنامه خود داشته باشد،تنها تا پایان امروز برای اصلاح آن فرصت دارد.
عباس مزیکی اظهار داشت: در مورد مشاغل خودرو، عملا نیازی به تسلیم اظهارنامه نیست. دارندگان وسایط نقلیه مطابق دستورالعمل سازمان امور مالیاتی و تبصره ۱۰۰ از ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف هستند و می‌توانند با مراجعه به دفاتر پیشخوان و یا پست،مالیات مقطوع مشخص شده را پرداخت کنند.
وی افزود:این گروه باید مالیات خود را تا آخر امروزص پرداخت کنند؛در غیر این صورت به ازای هر روز ۲.۵ درصد جریمه می‌شوند.
معاون حسابرسی مالیاتی اشخاص حقیقی اداره امور مالیاتی استان اصفهان با تاکید بر اینکه مؤدیان باید در پر کردن اظهارنامه‌های جدید،دقت بیشتری داشته باشند،گفت:صاحبان مشاغل باید ارقام و اطلاعات خود را در اظهارنامه‌های جدید درج کنند، در غیر این صورت مشمول جریمه می‌شوند.
وی تاکید کرد:در صورتی‌که صاحبان مشاغل اظهارنامه‌های مالیاتی خود را ارائه ندهند،مشمول ۳۰ درصد جریمه می‌شوند؛همچنین اگر مؤدی به صورت غیرعمد اشتباهی در اظهارنامه خود داشته باشد،تنها تا پایان امروز  برای اصلاح آن فرصت دارد.
مزیکی افزود: اگر اظهارنامه‌های مالیاتی گروه دوم که بیش از ۱۵۶ میلیون تومان فروش دارند، به صورت درست و صحیح ارائه شوند،مالیات آنها به صورت مقطوع پذیرفته خواهد شد.
وی یادآور شد:دسترسی سازمان مالیاتی به اطلاعات مؤدیان افزایش یافته و این ویژگی،کار را برای شناسایی فرارهای مالیاتی راحت‌تر کرده است.
معاون حسابرسی مالیاتی اشخاص حقیقی اداره امور مالیاتی استان اصفهان تأکید کرد: در قانون جدید تسهیلات مناسبی برای گروه‌های مختلف مؤدیان دیده شده و برای گروه اول مؤدیان، دفاتر حسابداری ملاک اخذ مالیات خواهد بود.