اسدی فرماندار در این جلسه توجه به بافت های فرسوده به منظور هویت بخشی به محله های اصلی و قدیمی هر شهر با هدف جلوگیری از حاشیه نشینی شهرها و آسیب های اجتماعی ، اجرای طرحهای پدافندی جهت پیشگیری از وقوع حوادث ناگوار در زمان وقوع بلایای طبیعی را بسیار ضروری اعلام کرد. در ادامه جلسه فخاران با اشاره به اینکه جلسه حاضر به عنوان اولین جلسه با هدف تبیین طرح برگزار گردیده  خواستار همکاری تمامی دستگاههای اجرایی به صورت همه جانبه  با اجرای طرح فوق گردید . در پایان پس از بحث و تبادل نظر موارد ذیل به تصویب رسید:

  

۱-   با عنایت به ابلاغ دستور العمل ستاد بازآفرینی در سطح کشور ضمن تشکیل ستاد باز آفرینی در شهرستان فرماندار شهرستان به عنوان رئیس ستاد شهرستان و شهردار فریدونشهر به عنوان دبیر ستاد و رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان به عنوان ناظر و هماهنگ کننده بر اجرای مصوبات ستاد باز آفرینی تعیین گردیدند . 

  

۲-   مقرر گردید اقدامات لازم به منظور اجرای طرح های باز آفرینی با تعریف پروژه ها جهت ردیف دار کردن طرح در کمیته برنامه ریزی سال ۹۶ از طرف فرمانداری فریدونشهر در دستور کار قرار گیرد .

  

۳-   مقرر گردید شهرداری برف انبار با اعلام آمادگی جهت مشارکت به منظور تهیه و تصویب محدوده بافت فرسوده شهر برف انبار با تأمین مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال به عنوان سهم مشارکت با اداره کل راه و شهرسازی  اقدام معمول به عمل آورد . 

  

۴-    مقرر گردید مکاتبه لازم از طریق فرمانداری فریدونشهر به منظور تخصیص اعطای تسهیلات ویژه با توجه به ویژه بودن شهرهای فریدونشهر و برف انبار با اداره عمران و بهسازی اداره کل راه و شهرسازی انجام و اداره مذکور موظف به پیگیری جهت اخذ مصوبه از طریق مبادی ذیربط از سطح مراجع کشور باشند.

  

۵-    مقرر گردید شهرداری فریدونشهر به عنوان دبیر ستاد بار آفرینی اقدام لازم جهت تأسیس دفتر ستاد باز آفرینی شهری با هدف افزایش مشارکت عمومی انجام دهد 

  

۶-   اداره ثبت اسناد و املاک موظف گردید به منظور تعیین تکلیف املاک مجهول المالک واقع در بافت فرسوده اقدام لازم در راستای ارسال پرونده ها به دبیرخانه مربوطه معمول نمایند .