رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: در جایی که مسئولان دستگاه های مختلف همدلی و تعامل را در راس کارهای خود قرار دهند محصولات شیرینی مانند قطار شهری به مردم هدیه می شود.

به گزارش ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، رضا امینی در حاشیه راه اندازی آزمایشی فاز سوم  خط یک قطارشهری، اظهار کرد: یکی از خواسته ها و مطالبات اصلی مردم از دوره چهارم شورای اسلامی شهر اصفهان راه اندازی قطار شهری اصفهان به عنوان حمل و نقلی پاک بود.

وی با بیان اینکه تمام تمرکز و انرژی مدیریت شهری اعم از شهرداری و شورای چهارم اسلامی شهر اصفهان بر روی تکمیل خط یک مترو گذاشته شد، تصریح کرد: با تعامل، همدلی و هماهنگی شورای اسلامی شهر با شهرداری و مدیریت استان اتفاقی نیکو رخ داد به نحوی که امروز شاهد بهره برداری آزمایشی از فاز سوم قطار شهری از ایستگاه تختی تا میدان آزادی هستیم.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان ادامه داد: ظرف چند هفته آینده آیین بهره برداری رسمی از خط یک که ارتباط شمال به جنوب اصفهان را برقرار می کند صورت می گیرد، در ادامه تکمیل این خط نیز کارهای نازک کاری و مراحل نهایی دو ایستگاه میدان امام حسین (ع) و میدان انقلاب ظرف دو تا سه ماه آینده انجام می شود.

وی با بیان اینکه امیدواریم تکمیل سایر خطوط مترو اصفهان نیز در دستور کار شورای پنجم شهر اصفهان قرار بگیرد، افزود: مقدمات و تامین منابع مالی برای اجرای خط های دو و سه مترو اصفهان فراهم شده و تنها همت و اراده جمعی منتخبان مردم را می طلبد تا این خطوط نیز تکمیل شود.

امینی گفت: در انجام این پروژه از همکاری و تعامل بین بخشی دستگاه هایی مانند استانداری و میراث فرهنگی نیز نباید گذشت. در جایی که مسئولان این همدلی و تعامل را در راس کارهای خود قرار دهند محصولات شیرینی مانند همین قطار شهری به مردم ارائه می شود.

وی با اشاره به خط دو مترو، اضافه کرد: مهمترین اقدام برای انجام این پروژه تعیین تکلیف تصویب این خط بود که اینکار در میراث فرهنگی و شورای ترافیک کشور به انجام رسید و هم اکنون در مرحله انتخاب پیمانکار و آزادسازی است.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان اضافه کرد: انتظار داریم دو خط دو و سه قطار شهری تا حدود چهار سال آینده به بهره برداری نهایی برسد.