اولین جلسه ستاد اقامه نماز شهرستان فریدونشهر در سال جاری به میزبانی شهرداری فریدونشهر  برگزار شد.