راهپیمایی روز قدس در فریدونشهر با حضور گسترده مردم برگزار شد.