ملی‌پوشان دو و میدانی ایران که در جام کازانف قزازستان شرکت کرده‌اند، در دوی 100 متر مقام‌های دوم، سوم و چهارم را کسب کردند.

به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، ملی‌پوشان و قهرمانان دو و میدانی ایران که در جام کازانف قزازستان شرکت کرده‌اند، در دوی 100 متر مقام‌های دوم، سوم و چهارمی را کسب کردند.

رضا قاسمی، دونده اصفهانی تیم ملی با ثبت رکورد 10:58 ثانیه نایب قهرمان شد و مدال نقره را بر گردن آویخت.

علی خدیور و سبحان طاهر‌خانی، دیگر نمایندگان کشورمان نیز به ترتیب با یک صدم ثانیه و 34 صدم ثانیه اختلاف نسبت به قاسمی در رده‌های سوم و چهارم ایستادند.