با تصمیم نهایی زلاتکو کرانچار هاشمی برای حضور در ترکیب تیم فوتبال سپاهان و همراهی تیم در فصل جدید انتخاب نشد.

به گزارش ایمنا، زلاتکو کرانچار با جذب سید محمد هاشمی بازیکن افغانستانی موافقت نکرد و نظرش برای حضور این بازیکن در تیم فوتبال سپاهان منفی بود.

عدم موافقت کرانچار با پیوستن هاشمی به سپاهان مسائل فنی است.

هاشمی در دیدار تدارکاتی روز گذشته سپاهان مقابل امیدهایش در ترکیب تیم بزرگسالان سپاهان حضور داشت.  

مهدی اخوان سرپرست تیم فوتبال سپاهان در گفتگو با خبرنگار ایمنا این موضوع را تأیید کرد.