نماز عید فطر فریدونشهر در مسجد جامع این شهر برگزار شد.