در این هفته برنامه های ویژه ای از سوی دفتر آموزش و ارتقای سلامت و مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، اداره کل سلامت شهرداری، وزارت ورزش و جوانان، صدا و سیما، جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات، جمعیت زندگی بدون دخانیات، وزارت آموزش و پرورش، وزارت کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می شود.

به گزارش وبدا، در نشست هماهنگی برگزاری هفته ملی بدون دخانیات که با حضور دکتر صادق نیت رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت برگزار شد، اسامی روزهای این هفته به شرح زیراعلام شد:

شنبه  ۱۰ تیر: دخانیات تهدیدی برای جوانان
یکشنبه ۱۱ تیر: دخانیات تهدیدی برای زنان
دوشنبه ۱۲ تیر: دخانیات، تهدید محیط زیست
سه شنبه ۱۳ تیر: دخانیات تهدیدی برای توسعه پایدار
چهارشنبه ۱۴ تیر: دخانیات تهدیدی برای سلامت
پنجشنبه ۱۵ تیر: سفیران سلامت علیه دخانیات
جمعه ۱۶ تیر: نقش آموزه های دینی در کنترل مصرف دخانیات

بنا بر این گزارش، در این هفته برنامه های ویژه ای از سوی دفتر آموزش و ارتقای سلامت و مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، اداره کل سلامت شهرداری، وزارت ورزش و جوانان، صدا و سیما، جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات، جمعیت زندگی بدون دخانیات، وزارت آموزش و پرورش، وزارت کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دانشگاه های علوم پزشکی ایران، شهید بهشتی و تهران برگزار می شود.