خانه / بوی تعفن فاضلاب‌های اصفهان چالش جدی شبکه‌های فاضلاب است

بوی تعفن فاضلاب‌های اصفهان چالش جدی شبکه‌های فاضلاب است

 عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان گفت: کنترل و حذف بو در شبکه های جمع آوری و تصفیه خانه فاضلاب، چالش جدی شبکه های فاضلاب است.

مسعود طاهریون در گفت و گو با مهر اظهار داشت: بازسازی شبکه‌های فاضلاب با تاکید بر روش بومی سازی، فرسوده بودن شبکه، نشست و فروریزش زمین از جمله مسائل پیش روی فاضلاب استان اصفهان است که باید راهکارهای مناسب برای آن اندیشیده شود.

وی بیان داشت: کنترل خوردگی در شبکه فاضلاب، خوردگی تاج لوله‌، تخریب لوله و پایین بودن عمر مفید لوله‌های انتقال فاضلاب به عنوان دومین فصل مهم چالش‌های صنعت فاضلاب استان است.

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان اضافه کرد: کنترل و حذف سوسورها در شبکه فاضلاب از فصل سوم چالش‌های فاضلاب استان است.

وی اعلام کرد: ایجاد مشکلات بهداشتی و روانی برای شهروندان در اثر وفور سوسورها در شبکه فاضلاب و ناکارآمدی روش های نظیر سم پاشی به عنوان موضوع قابل طرح در هم نت است.

طاهریون با اشاره به اینکه کنترل و حذف بو در شبکه های جمع‌آوری فاضلاب و تصفیه‌خانه فاضلاب و نارضایی شهروندان و کارکنان فصل چهارم چالش  فاضلاب استان است، افزود: متناسب سازی ساخت پکیج فاضلاب با نیاز امروز و دانش روز، حذف جلبک در فاضلاب، بومی سازی ساخت تجهیزات مرتبط با تصفیه فاضلاب از دیگر چالش های پیش روی اداره کل فاضلاب است.

وی اضافه کرد: بهبود فرآوری لجن ناشی از فاضلاب و ارتقا کیفیت پساب خروجی از دیگر چالش های پیش روی فاضلاب شهرهای استان اصفهان است.

24 دی 1396, 12:27
بازگشت