هوای اصفهان تا سه درجه خنک تر می‌شود


اصفهان امروز آنلاین | 19 خرداد 1397, 12:09 | کد خبر: 47096
کارشناس مسئول پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان گفت: هوای اصفهان در روزهای آینده بین یک تا سه درجه خنک تر می‌شود.
حجت الله علی عسگریان در گفت و گو با مهر اظهار داشت: دمای هوا و بررسی نقشه‌های هواشناسی بیانگر جو نسبتاً ناپایدار طی سه روز آینده در اغلب نقاط استان اصفهان است.
وی بیان داشت: بر این اساس در اکثر نقاط استان اصفهان آسمان صاف در بعدازظهر گاهی افزایش ابر و وزش باد نسبتاً شدید تا شدید پیش بینی می شود.
کارشناس مسئول پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان تصریح کرد: در مناطق مرکزی غبار محلی و در مناطق شرقی اصفهان باد همراه با گرد و خاک خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه دمای هوا در اکثر مناطق استان یک تا سه درجه کاهش خواهد داشت، ادامه داد: صاف و غبار محلی در بعداز ظهر گاهی افزایش ابر و وزش بادنسبتاً شدید پیش بینی شده است.
عسگریان با اشاره به اینکه  فردا هوای کمی تا قسمتی ابری  و غبار صبحگاهی در بعداز ظهر گاهی وزش باد نسبتاً شدید  پیش بینی شده است، اضافه کرد: روز دوشنبه هوای صاف تا قسمتی ابری، گاهی وزش باد پیش بینی شده است.
لینک خبر:
http://esfahanemrooz.ir/?newsid=47096


بازگشت