خانه / بیش از ۷ هزار اصفهانی به خارج از کشور مهاجرت کرده‌اند

بیش از ۷ هزار اصفهانی به خارج از کشور مهاجرت کرده‌اند

هفت هزار و ۱۸۸ نفر از شهروندان استان اصفهان طی پنج سال اخیر به خارج از کشور مهاجرت کرده‌اند.
به گزارشایمنا، بر اساس گزارش مرکز آمار سازمان برنامه‌ریزی و بودجه استان اصفهان، از سال ۹۰ تا سال ۹۵ بیش از هفت هزار و ۱۸۰ نفر از مردم استان اصفهان برای سکونت به خارج از کشور مهاجرت کرده‌اند.
در این میان شهرستان اصفهان با چهار هزار و ۶۹۵ نفر مهاجر در صدر و کاشان با ۷۳۴ و خمینی شهر با ۴۱۰ نفر در رده‌های بعدی مهاجرت شهروندنشان به خارج از کشور هستند.
همچنین از شهرستان‌های چادگان، فریدونشهر، سمیرم و بویین میان دشت هیچ گونه مهاجرتی به خارج از کشور صورت نگرفته است.
23 خرداد 1397, 13:57
بازگشت