پایش و ضخامت سنجی منیفولدهای خطوط لوله منطقه اصفهان


اصفهان امروز آنلاین | 27 خرداد 1397, 14:37 | کد خبر: 47755

لوله های منیفولد مراکز انتقال نفت شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران ـ منطقه اصفهان با هدف بررسی وضعیت ایمنی و میزان خوردگی پایش و ضخامت سنجی شد.

شهرام رضوی کارشناس بازرسی فنی این منطقه گفت: به منظور پایش وضع تغییر ضخامت منیفولدهای روکار مراکز انتقال نفت که در اثر عوامل مختلفی مانند خوردگی داخلی و حرکت سریع مواد نفتی اتفاق می افتد به صورت دوره های سالیانه ضخامت نقاط حساس اندازه گیری می شود.

وی بیان داشت: اندازه گیری ضخامت، با یکی از روش های NDT (تست های غیر مخرب) و با استفاده از دستگاه ضخامت سنج آلتراسونیک انجام می شود.

رضوی گفت: نتایج بدست آمده طی چند دوره با استفاده از روش های استاندارد، نرخ خوردگی سیستم لوله کشی مراکز را در اختیار قرار می دهد و به وسیله آن می توان عمر باقیمانده اجزاء سیستم لوله کشی را تخمین زد.

کارشناس بازرسی فنی با بیان اینکه زمان و روش بازرسی های آینده بر اساس این نتایج مشخص می شود اضافه کرد: با انجام این کار ضریب پایداری بهره برداری و انتقال فرآورده های نفتی افزایش و ریسک پارگی خطوط لوله کاهش می یابد.

گفتنی است، شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه اصفهان اولین منطقه ای است که از سال 1393 در راستای تداوم انتقال ایمن و پایدار مواد نفتی کار ضخامت سنجی لوله های تأسیسات داخلی خود را آغاز کرد.

لینک خبر:
http://esfahanemrooz.ir/?newsid=47755


بازگشت